Jesteś tutaj

Ile kosztuje paszport?

Opłaty za wydanie paszportu w kraju wynoszą:

za paszport ważny 10 lat - 140 zł.
za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat - 60 zł.
za paszport tymczasowy - 30 zł.

Nie pobiera się opłaty paszportowej:

od osób, które ukończyły 70 lat,
osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

50 % ulga w opłacie paszportowej przysługuje:

emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:

zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Opłatę podniesioną o 200 % ceny wydawanego paszportu pobiera się:
jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Aktualizacja 8 stycznia 2015
Od początku 2015 roku posiadaczom Kardy Dużej Rodziny przysługują zniżki na wyrobienie paszportu.

 

Ocena biura paszportowego: 
Średnia: 5 (ilość głosów: 1)