Dzwoniliśmy na infolinie paszportowe i co z tego wynikło?

W Polsce uruchomiono wiele infolinii paszportowych. Większość z nich ma charakter lokalny i jest przypisana do konkretnego województwa. W teorii, gdy zadzwonimy na podany numer telefonu, powinniśmy otrzymać informacje na temat nurtujących nas kwestii dotyczących procedury wyrabiania paszportu. W praktyce nie wszystko zawsze działa jak należy.

 

Paszport dla dziecka - nowe zasady od 30 września 2022

Od 27 marca 2022 r. obowiązują zmienione przepisy Ustawy o dokumentach paszportowych. Jednak w zakresie odnoszącym się do dzieci do lat 12 wejdą one w życie dopiero 30 września 2022. Wprowadzają one m.in. nowe zasady składania wniosku o paszport i wyrabiania paszportu dla dziecka. Zgoda na wyrobienie paszportu dla dziecka może być wyrażona elektronicznie. Obniżony został wiek od jakiego można dziecku wyrobić paszport z podpisem z 13 do 12 lat. Paszporty są wydawane z 10-letnim terminem ważności.

 

Jak można przyspieszyć wydanie paszportu?

Obecnie obowiązujące prawo gwarantuje otrzymanie paszportu w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Wydanie paszportu można przyspieszyć tylko w uzasadnionych przypadkach. Sytuacje takie muszą być udokumentowane. Poniżej przedstawiamy sposoby, dzięki którym można spróbować uzyskać paszport szybciej.

 

Złożenie wniosku o paszport w mniej obleganym biurze paszportowym

Wniosek o paszport od 27 marca 2022 na nowych zasadach

Ustawa o dokumentach paszportowych, podpisana przez Prezydenta 1 lutego 2022 r., wprowadza m.in. możliwość cyfrowego wnioskowania o paszport. Nowe przepisy cześciowo wejdą w życie 27 marca 2022 r. Nie będzie już potrzeby wypełniania papierowego wniosku o paszport, wniosek zostanie wygenerowany przez urzędnika bezpośrednio w nowo utworzonym Rejestrze Dokumentów Paszportowych. Obywatel złoży swój podpis na dedykowanym urządzeniu do pobierania cyfrowego podpisu.

Od 1 października do Wielkiej Brytanii tylko z paszportem

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo transportu Wielkiej Brytanii, dowód osobisty nie będzie już wystarczającym dokumentem przy przekraczaniu granicy tego państwa i przestanie być akceptowany jako ważny dokument  uprawniający do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii. Obywatele  Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii będą musieli od 1 października 2021 r. legitymować się ważnym paszportem.

 

Paszport dla osób z chorobami rzadkimi

Minister zdrowia zapowiedział 24 sierpnia 2021 r. wprowadzenie specjalnych paszportów dla osób z chorobami rzadkimi. Posługując się takowym paszportem pacjenci będą mogli w każdej chwili uzyskać pomoc na SOR i u dowolnego lekarza. Według urzędników taki paszport ma stanowić gwarancję, że chorzy na rzadkie choroby zostaną odpowiednio zaopiekowani i przygotowani na sytuacje, gdy pilnie będą potrzebować pomocy i wsparcia medycznego.

Paszport covidowy do Niemiec niezbędny - nowe zasady wjazdu

Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązują zmienione zasady wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec. Osoby podróżujące do tego kraju muszą okazać negatywny wynik testu lub paszport covidowy. Nowe przepisy wprowadzono w związku z obawami związanymi z rozprzestrzenianiem się na świecie wariantu Delta i przewidywanymi konsekwencjami letnich wojaży w czasie pandemii. W myśl nowego rozporządzenia Niemcy rozróżniają dwa obszary ryzyka: obszar wysokiego ryzyka i obszar występowania niepokojących mutacji.