Nowy paszport w 2019 - nowy wzór paszportu od 5 listopada 2018

Wygląd nowego paszportu

W roku 2018 wypada 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tego też powodu MSWiA przygotowało nowy wygląd paszportu i dokładnie od 5 listopada 2018 roku będzie wydawany według nowo przyjętego wzoru.

MSWiA przekazało informację 22 sierpnia 2018, że wszystkie osoby, które od dnia 5 listopada 2018 roku złożą wniosek paszportowy otrzymają paszport według nowo ustalonego wzoru. 

Ile kosztuje paszport? Cena za wyrobienie paszportu

Obraz

Paszport cena - Ile kosztuje paszport?

Cena za nowy paszport jest uzależniona od tego kto chce go wyrobić. Oto zestawienie standardowych cen i obowiązujących zniżek dla wybranych grup osób.

 

Wyrobienie paszportu kosztuje odpowiednio:

Od 11 sierpnia 2012 r. paszporty biometryczne dla dzieci poniżej 5 roku życia ważne będą przez 5 lat.

ZMIANA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH DLA DZIECI DO LAT 5

Od 11 sierpnia 2012 r. paszporty biometryczne dla dzieci poniżej 5 roku życia ważne będą przez 5 lat. Dzięki tej zmianie rodzice nie będą już musieli co rok starać się o nowe dokumenty dla swoich dzieci. Opłata za wydanie paszportu dla dziecka nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła - jak dotychczas - 30 zł.

Przepisy dotyczące paszportów dla dzieci starszych nie ulegną zmianie, czyli: paszporty dla dzieci w wieku 5-13 lat pozostają ważne przez 5 lat, a dla dzieci powyżej 13 roku życia - przez 10 lat.

Kto wydaje paszport?

Paszporty i paszporty tymczasowe w kraju wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu tej osoby, a za granicą konsul. Osobom zamieszkującym w Polsce, które nigdy nie posiadały zameldowania na terytorium kraju, dokumenty paszportowe wydaje wojewoda właściwy według aktualnego miejsca pobytu.