BREXIT - Masz ważny paszport? Ambasada Polska w Londynie ostrzega!

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 22 sierpnia 2018 roku podała komunikat zalecający wcześniejsze zainteresowanie się dokumentem jakim jest paszport. Osoby, których paszport straciła ważność są proszone, aby złożyły wniosek o wyrobienie nowego jeszcze w tym roku
 

Nowe prawo turystyczne od 1 lipca 2018

Zmiany w przepisach turystycznych

Z początkiem lipca weszły w życie nowe przepisy, które rozkładają większy parasol ochronny nad turystami korzystającymi ze zorganizowanych form podróżowania. Polska jako jedno z pierwszych państw wdrożyła unijną dyrektywę w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z 2015 roku.

Wiza do USA

Wizę amerykańską wydaje Sekcja Konsularna Ambasady Amerykańskiej w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie. Amerykańskie wizy dzielą się na:

  • nieimigracyjne – na pobyt czasowy
  • imigracyjne – na pobyt stały

Dokument wizowy ma formę naklejki umieszczanej w paszporcie. Wiza nie daje gwarancji wjazdu do USA. Potwierdza jedynie, że podanie wizowe zostało rozpatrzone pozytywnie, więc można podróżować do punktu granicznego i ubiegać się o pozwolenie na wjazd.

Chiny - Wiza do Chin 2019

Chiny - Wiza dla Polaków 

Chińską wizę w Polsce można wyrobić w Ambasadzie Chin w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym CHRL w Gdańsku. Wiele osób zamiast wybierać się do tych miast decyduje się na pośrednictwo wizowe, które oferują różne firmy np. niektóre biura podróży. Drogą pośrednictwa uzyskuje się wizy turystyczne i biznesowe, po inne trzeba wybrać się osobiście.

Funkcjonuje kilkanaście kategorii wiz do Chin. Aplikując o wizę, należy zastanowić się, do której kategorii najlepiej pasujemy: