Cypr wakacje 2021 – co musisz wiedzieć (koronawirus, obostrzenia)

Cypr wakacje 2021 - koronawirus, obostrzenia

Polska od 17 czerwca 2021 r.oku znajduje się na „zielonej liście” państw, których obywatele mogą podróżować na Cypr bez żadnych ograniczeń pandemicznych https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories.  Polacy wybierający się na Cypr nie muszą wykonywać testów PCR na Covid-19 ani poddawać się kwarantannie. Są jednak zobowiązani do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia elektronicznej deklaracji. Każda osoba udająca się na Cypr drogą lotniczą, musi wcześniej uzyskać specjalną przepustkę „Cyprus Flight Pass” (w ciągu 48h przed rozpoczęciem podróży). W związku z tym pasażer powinien przed lotem utworzyć konto na stronie: https://cyprusflightpass.gov.cy/ , wprowadzić wymagane dane osobowe, podać szczegóły lotu i złożyć w/w deklarację, która dotyczy m.in. akceptacji ryzyka w związku z podróżą na Cypr w pandemii, zgody na pobranie próbki do testów na Covid-19 na ewentualne żądanie władz, nie wykazywania objawów Covid-19 w ciągu ostatnich 14 dni itp.  W imieniu osób nieletnich dokument wypełniają ich opiekunowie prawni.  E-mail z potwierdzeniem dopełnienia obowiązku uzyskania „Cyprus Flight Pass” należy mieć przy sobie i okazać przy wejściu do samolotu. Niedopełnienie tej formalności może kosztować mandat i skutkować odmową wjazdu na wyspę.

Większość obostrzeń pandemicznych uległa na Cyprze zniesieniu z dniem 10 czerwca 2021 r. Anulowano godzinę policyjną, ponownie otwarto kluby nocne, złagodzono limity na imprezach. Teoretycznie istnieje obowiązek noszenia masek na zewnątrz i wewnątrz, chociaż w praktyce bywa różnie, zwłaszcza że pogoda bije rekordy wysokich temperatur. Dostęp do niektórych części obiektów i aktywności może wymagać przedstawienia paszportu covidowego (od 1 lipca 2021), albo po prostu negatywnego wyniku testu na Covid-19, dowodu szczepienia lub potwierdzenia statusu ozdrowieńca. Jeżeli turysta zachoruje na Covid-19 na Cyprze, wówczas koszty leczenia takiej osoby pokrywa cypryjski rząd, podobnie zakwaterowania i jego żywienia w tym czasie. Natomiast turysta będzie musiał sam uregulować opłaty związane z powrotem do kraju.

Ważną i dobrą informacją dla planujących podróż na Cypr jest to, że w myśl obowiązujących aktualnie przepisów są oni zwolnieni z kwarantanny po powrocie do kraju.

Ostatnia aktualizacja