Częściowe opłata za wyrobienie paszportu

Mniejsza opłata za paszport pobierana w przypadku:

  • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
  • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
  • braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Zacytuję sposób obliczania takiej opłaty przedstawiony w jednej z broszur informacyjnych rozdawanych w biurze paszportowym:

Wysokość obniżonej opłaty ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

Aktualizacja danych