Przejdź do treści

Paszport dla dziecka

Dokładnie od czerwca 2012 roku wyrobienie paszportu dla każdego dziecka jest niezbędny. Przed tym terminem wystarczy wpis w paszporcie rodzica. Podróżując do krajów Unii Europejskiej, krajów znajdujących się w Strefie Schengen wymagany jest dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Dziecko również musi posiadać taki dokument, więc należy wyrobić mu paszport. Wniosek o paszport dla dziecka (dla osoby niepełnoletniej) składają w punkcie paszportowym jego rodzice lub jego opiekunowie prawni. Wymagana jest obecność obojga rodziców (lub opiekunów), chyba że jedno z nich ma zgodę drugiej strony potwierdzoną notarialnie lub przez punkt paszportowy o możliwości załatwienia sprawy samodzielnie. Czy dziecko musi być przy składaniu wniosku paszportowego? Jeśli skończyło 5 lat to tak. Na składanym wniosku wymagany jest podpis obojga rodziców (opiekunów). Dzieci, które ukończyły 13 lat osobiście składają swój podpis na wniosku. Jeśli paszport był wcześniej wydawany też należy go wziąć ze sobą. Oczywiści należy wziąć ze sobą również kolorowe zdjęcie o wymiarach 35mm na 45mm, nie starsze niż 6 miesięcy. Dziecko do 13 roku życia otrzymuje paszport o terminie ważności 5 lat. Kwota jaką należy wpłacić to 30zł. Dziecko od 13 roku życia otrzymuje paszport o terminie ważności 10 lat. Kwota jaką należy wpłacić to 70zł. Paszport dla dziecka może odebrać tylko jedno z rodziców (opiekunów).

Ocena
Średnia: 4 (5 głosów)
Aktualizacja danych
 

paszport.info