Przejdź do treści

Jak wypełnić wniosek paszportowy?

Na wniosku o wyrobienie paszportu jest umieszczone dane w 23 podpunktach, które mają na celu uporządkowanie informacji na nim zawartych. Niektore podpunkty wypełnia osoba składająca wniosek, inne wypałnia urzędnik. Punkty od 1 do 14 musisz wypełnić Ty. Pamiętaj o czytelnym wypełnieniu wniosku, koniecznie drukowanymi literami.

Poszczególne podpunkty do uzupełniania na wniosku paszportowym:

 1. Wpisz swoje nazwisko w pierwszym wierczu, w drugim wpisz ewentualnie nazwisko rodowe, lub inne w przypadku zmiany. Jeśli w drugim wierszu nic nie wpisujesz możesz postawić w nim długą linię.
 2. Wpisz swoje imiona. Więc jeśli posiadasz drugie imię, którym może za często w życiu codziennym się nie posługujesz musisz je tu wpisać również.
 3. W tym wierczu musisz wpisać imiona rodziców i nazwisko rodowe matki.
 4. Wpisz miejsce i danę urodzenia. Nie jest na wniosku narzucony format daty. Sądzę, że najlepiej napiać go w liczbach (np. w formacie najczęście spotykanym w Polsce: dd-mm-rrrr).
 5. Wpisz swoje obywatelstwo.
 6. Podaj swój adres stałego pobytu. W pierwszym wierszu tej sekcji wpisz nazwę ulicy, kod, miejscowość. W drugim wierszu wpisz województwo i numer telefonu.
 7. Wpisz poprzednie miejsce stałego pobytu. Jeśli ubiegasz się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego za granicą podaj ostatnie miejsce zamelodowania w Polsce (miejscowość, województwo).
 8. Podaj numer PESEL.
 9. Jedna z ciekawszych sekcji do wypełnienie we wniosku moim zdaniem. Tutaj musisz podać swój rysobis. Dokłądnie: wzrost w centymetrach, kolor oczu i znaki szczególne. Co ciekawe w polu kolor oczu możesz nawet wpisać: nieokreślone, wielokolorowe, oczywiście jeśli takie są. W tej sekcji rówież jest narysowana ramka, gdzie będzie wklejone Twoje zdjęcie paszportowe, które załączysz do wniosku. Przeczytaj szczególowe informacje jakie zdjęcie do paszportu jest wymagane.
 10. Zaznacz krzyżykiem swoją płeć.
 11. W ramkce nie wychodząc poza linie (nawet nie może dotknąć jej) złóż swój własnoręczny podpis. Składa go osoba, która ukończyła 13 lat.
 12. W sekcji oznaczonej tym numerem podaj rodzaj ważnego dokumentu, jego serię i numer, datę ważności, organ wydający (ważny paszportu lub dowód osobisty).
 13. Podaj imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon osoby, którą będzie można poinformować w razie konieczności.
 14. Ten podpunkt wypełniasz w przypadku wypełnianiu wniosku paszportowego osoby małoletniej.

Pod podpunktem 14 (pod kreską) jest miejsce na podanie daty i miesce składania wniosku o paszport. Obok musisz złożyć jeszcze swój podpis jako osoba sładająca wniosek. Najlepiej w obecności urzędnika go przyjmującego.

Pozostałe podpunkty wypełnia urzędni przyjmujący wniosek paszportowy.

Aktualizacja danych
Ocena
Średnia: 3 (68 głosów)