Jak zaplanować wyjazd na wakacje w 2021 (koronawirus)?

Wyjazd na wakacje 2021 (planowanie, koronawirus)

Wakacje w tym roku najlepiej zaplanować z kalendarzem i Internetem, gdyż sytuacja pandemiczna sprawia, że przepisy i ograniczenia dotyczące podarowania zmieniają się dość często. Większość państw formułuje obecne przepisy dotyczące podróżowania na jego teren w dość krótkich perspektywach czasowych, więc trzeba na bieżąco sprawdzać jakie restrykcje i wymogi aktualnie obowiązują dla danego kraju.

 

Podróże w obrębie Unii Europejskiej

Planując podróżowanie  w obrębie Unii Europejskiej warto wiedzieć, że w każdy czwartek publikowane są przez ECDE mapy, w celu wsparcia skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię Covid19. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

Osoba, która ma Unijny Certyfikat COVID tzw. paszport covidowy i pochodzi z obszaru, który w danym momencie na mapie oznaczony jest na zielono,  nie powinna mieć żadnych graniczeń w podróżach po Unii Europejskiej.

 

Podróże poza Unię Europejską

Od 18 czerwca 2021 r. państwa Unii Europejskiej będą stopniowo znosić ograniczenia w podróżowaniu do: Albanii, Australii, Izraela, Japonii, Libanu, Nowej Zelandii, Republiki Macedonii Północnej, Rwandy, Serbii, Singapuru, Korei Południowej, Tajlandii,  Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chin ( z zastrzeżeniem o potwierdzeniu wzajemności). „Lista bezpiecznych” krajów jest okresowo aktualizowana zależnie od przebiegu pandemii na świecie. Państwa członkowskie UE nie są zobligowane prawem do jej stosowania, ale powinny na niej opierać swoje listy krajowe: https://www.schengenvisainfo.com/eu-list-of-epidemiologically-safe-countries-amid-covid-19/

Ostatnia aktualizacja