Polski paszport w rankingu paszportów 2020

Ranking paszportów 2020

Najsilniejszym paszportem w zestawieniu przygotowanym przez Henley & Partner w 2020 okazał się paszport Japonii. W 2019 roku paszport ten również był na pierwszym miejscu zestawienia (w 2017 był jeszcze na 5 pozycji, a w 2018 wskoczył na pierwsze miejsce i z roku na rok pozostaje na nim). Henley Passport Index to ranking najlepszych paszportów przygotowywany co roku od 2006. Pozycja paszportu danego kraju w rankingu jest tym wyższa im więcej krajów można odwiedzić będąc jego posiadaczem bez uprzedniego ubiegania się o wizę.

Pierwsza 10 paszportów w tym zestawieniu to:

  1. Japonia
  2. Singapur
  3. Korea Południowa i Niemcy
  4. Włochy i Finlandia
  5. Hiszpania, Luksemburg i Dania
  6. Szwecja i Francja
  7. Szwajcaria, Portugalia, Holandia, Izrael i Austria
  8. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Norwegia, Grecja, Bułgaria
  9. Nowa Zelandia, Malta, Czechy, Kanada, Australia
  10. Słowacja, Litwa, Węgry.

Polski paszport w tym rankingu znalazł się na 14 pozycji. W 2018 i 2019 był na miejscu 13. Posiadacz polskiego paszportu może odwiedzić 176 krajów bez ubiegania się o wizę (np. japoński 191, a niemiecki 189). 

Ostatnia aktualizacja