Nowe prawo turystyczne od 1 lipca 2018

Zmiany w przepisach turystycznych

Z początkiem lipca weszły w życie nowe przepisy, które rozkładają większy parasol ochronny nad turystami korzystającymi ze zorganizowanych form podróżowania. Polska jako jedno z pierwszych państw wdrożyła unijną dyrektywę w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z 2015 roku.

    • Do tej pory wielu przedsiębiorców oferujących pakiety turystyczne online, stało na stanowisku, że są jedynie platformą rezerwacyjną i z każdym wybranym produktem łączy się osobna umowa między klientem, a dostawcą. W ten sposób zrzekali się odpowiedzialności. W świetle nowych przepisów podmioty oferujące usługi turystyczne muszą brać odpowiedzialność za wszystkie aspekty imprez, które sprzedają w ramach jednej transakcji

 

    • Bankructwo biura podróży nie będzie już problemem dla osób, które wykupiły wakacje. Organizatorzy turystyki, agenci turystyczni i przedsiębiorstwa ułatwiający nabywanie usług turystycznych muszą zapewnić podróżnym pokrycie kosztów kontynuacji wycieczki lub zwrot kosztów powrotu do kraju. W takiej sytuacji klientom przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane usługi.

    • Organizatorzy usług turystycznych mają obowiązek informować swoich klientów w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o właściwościach usług turystycznych m.in. miejscu pobytu, trasie i czasie trwania imprezy turystycznej, rodzaju i klasie środka transportu, miejscu wyjazdu, postojach, położeniu i klasie miejsca zakwaterowania, liczbie oraz rodzaju posiłków, programie wycieczki itp. Przygotowano w tym celu standardowy formularz informacyjny. Ponadto organizator musi podać kwotę lub procentowy udział przedpłaty  w cenie wykupionych wakacji oraz cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami i wszelkimi innymi kosztami. Ciężar dowodu w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy turystycznym.

    • Ograniczono elastyczność windowania cen wycieczek. Zapis o możliwości podwyższenia ceny powinien być w umowie, a podniesienie ceny nie może nastąpić później niż na trzy tygodnie przed wyjazdem. Jeżeli cena imprezy turystycznej wzrośnie o ponad 8%, klient będzie mógł z niej zrezygnować bez ponoszenia kosztów.

    • Wykupioną wycieczkę można odsprzedać lub przekazać inne osobie bez zgody organizatora, wystarczy go poinformować o tym fakcie do 7 dni przed wyjazdem. Czynność ta nie powinna być obciążona żadnymi dodatkowymi kosztami, o ile nie ponosi ich również organizator.
 
    • W razie wystąpienia wyjątkowych, nieprzewidzianych okoliczności w miejscu wyjazdu np. wybuchu wulkanu, epidemii, zagrożenia terrorystycznego, odstąpienie od wycieczki będzie możliwe nawet na dzień przed wyjazdem.

    • Reklamację z powodu nieudanej wycieczki można złożyć w przeciągu 3 lat, a nie jak dotychczas 30 dni. Skierować ją można nie tylko do biura podróży, ale też do agencji, która pośredniczyła w sprzedaży imprezy turystycznej. Swoje ewentualne niezadowolone jednak najlepiej okazać jak najwcześniej, żeby organizator miał możliwość natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości jeszcze podczas wyjazdu. Termin zgłoszenia będzie brany pod uwagę przy ustalaniu rekompensaty, albo obniżki.

Przedsiębiorstwa turystyczne, które nie wywiążą się z obowiązków nałożonych nowymi przepisami są zagrożone karą pieniężna w wysokości do 50 000 zł. Powyższe przepisy odnoszą się do rezerwacji dokonanych po 1 lipca 2018 roku i nie dotyczą  imprez turystycznych, które będą miały miejsce po tej dacie, a zostały zarezerwowane wcześniej. 

Ostatnia aktualizacja
Komentarze

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone