Od 1 października do Wielkiej Brytanii tylko z paszportem

paszport

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo transportu Wielkiej Brytanii, dowód osobisty nie będzie już wystarczającym dokumentem przy przekraczaniu granicy tego państwa i przestanie być akceptowany jako ważny dokument  uprawniający do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii. Obywatele  Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii będą musieli od 1 października 2021 r. legitymować się ważnym paszportem.

 

Istnieje kilka wyjątków od tej reguły, które będą obowiązywać przejściowo - co najmniej do 31 grudnia 2025 r. Z obowiązku okazania paszportu będą zwolnieni:

 

 

  • posiadacze statusu osoby osiedlonej lub wstępnie osiedlonej w ramach unijnego systemu osiedlania się;
  • osoby czekające na decyzję po złożeniu wniosku do unijnego programu osiedleńczego;
  • posiadacze zezwolenia rodzinnego w ramach programu osiedlania  się w UE;
  • osoby posiadające pozwolenie na pracę przygraniczną;
  • goście Opieki Zdrowotnej S2;
  • osoby narodowości szwajcarskiej będące dostawcami usług .

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej brytyjskiego rządu:

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen.

Ostatnia aktualizacja