Paszport covidowy

Parlament Europejski poparł paszport covidowy

Parlament Europejski uzgodnił 29 kwietnia swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie certyfikatu potwierdzającego prawo do swobodnego przemieszczania się po Europie podczas pandemii. Oznacza to, że państwa członkowskie Unii Europejskiej po wprowadzeniu paszportu covidowego nie będą mogły już nakładać dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu, takich jak kwarantanna, samoizolacja lub wymagać testów na miejscu docelowym od posiadacza paszportu covidowego. PE chce, aby dokument nosił nazwę „Certyfikat Covid-19”. Sam certyfikat i  elektroniczne pieczęcie na nim umieszczone mają podlegać weryfikacji, żeby zapobiec fałszerstwom i oszustwom.

 

Dokument ma mieć formę cyfrową albo papierową i będzie stanowił potwierdzenie, że dana osoba została zaszczepiona na Covid19, niedawno otrzymała negatywny wynik testu, albo jest ozdrowieńcem. Taki certyfikat nie będzie jednak służył jako dokument podróżny, nie będzie też powiązany ze swobodą przemieszczania się. Ważność certyfikatu covidowego miałaby być nie dłuższa niż 12 miesięcy.

 

Parlament Europejski chce, aby kraje UE zapewniły powszechne, łatwo dostępne i bezpłatne testy na koronawirusa jeszcze przed wdrożeniem paszportu covidowego tego lata. Państwa UE muszą akceptować świadectwa szczepień, które są wydawane w innych państwach unii, szczepionką zatwierdzoną przez Europejską Agencję Leków. Jeśli chodzi o inne szczepionki rekomendowane przez WHO, to ich akceptacja zależy od decyzji poszczególnych państw. Głosowanie w Parlamencie Europejskim przede wszystkim potwierdziło wolę polityczną, aby osiągnąć porozumienie przez sezonem turystycznych w gronie 27 państw będących członkami UE.

Tematyk artykułu: zielony certyfikat, paszport covidowy, certyfikat Covid 19, paszport szczepionkowy.

Ostatnia aktualizacja