Informacje o paszporcie

Co warto wiedzieć na temat paszportu? Oto kilka podstawowych informacji.

  1. Paszport wydawany jest na jedną osobę.
  2. Paszport jest ważny: 10 lat od daty wydania, 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 13 lat, 1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5.
  3. Na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport biometryczny z 12 miesięcznym terminem ważności.
  4. Odciski palców pobierane są od osób, które ukończyły 6 lat.
  5. Utrata ważności paszportu uprawnia nadal jego posiadacza do wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Minister spraw wewnętrznych i administracji sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych.
  7. Od decyzji w sprawach unieważnienia i odmowy wydania dokumentu paszportowego przysługuje odwołanie do Ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Aktualizacja danych
2018-02-12