Wyrobienie paszportu. Co warto wiedzieć na początek?

 1. Paszport wydawany jest na jedną osobę.
 2. Paszport jest ważny:
  10 lat od daty wydania,
  5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 13 lat,
  1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5.
 3. Na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport biometryczny z 12 miesięcznym terminem ważności.
 4. Odciski palców pobierane są od osób, które ukończyły 6 lat.
 5. Utrata ważności paszportu uprawnia nadal jego posiadacza do wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Minister spraw wewnętrznych i administracji sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych.
 7. Od decyzji w sprawach unieważnienia i odmowy wydania dokumentu paszportowego przysługuje odwołanie do Ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Aktualizacja danych
2018-02-12