Niektórzy mogą otrzymać paszport za darmo

Paszport za darmo przysługuje następującym obywatelom:

  • osobom, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat;
  • osobom przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji
  • osobom, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej
  • żołnierzom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

 

Aktualizacja danych