Ranking paszportów świata 2018

Ranking dokumentu jakim jest paszport oznacza do jakiej ilości krajów jego właściciel może podróżować bez wizy. W roku 2018 lista najlepszych paszportów na świecie wygląda następująco:

  1. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jako jedyny umożliwia podróż bez wizy aż do 167 krajów.
  2. Niemcy i Singapur - ich właściciele mogą jechać bez wizy do 166 krajów.
  3. Trzecie miejsce na podium zajmuje już większa ilość paszportów są to następujące kraje:
    - Dania, Szwecja, Finlandia, Luksemburg, Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Norwegia, Korea Południowa, USA. Paszporty tych krajów umożliwiają podróż bezwizową do 165 krajów.

Polska w zestawieniu rankingowym znajduje się na 7 miejscu z takimi krajami jak: Słowenia, Malezja, Litwa, Słowacja, Łotwa i Australia.

Źródło, gdzie można zobaczyć szczegółowy pełny ranking zawierający też inne kraje świata.

    Aktualizacja danych