Winiety Czechy - Gdzie kupić, ile kosztuje winieta na Czechy? (2019)

Winiety obowiązujące w Czechach, dla pojazdów poniżej 3,5 tony, mają formę dwuczęściowego znaczka. Jedną jego część stanowi nalepka, drugą kupon kontrolny. Nalepkę należy umieścić w prawym dolnym rogu szyby od strony wnętrza samochodu. Kupon kontrolny trzeba przechowywać na wypadek kontroli. Pola winiety wypełnia się długopisem, nie wolno używać do tego celu ołówka. Wpisany numer rejestracyjny pojazdu musi być taki sam na obu częściach winiety. Winiety 10-dniowe i miesięczne wymagają kasowania (dziurkowania). Przeterminowaną winietę należy usunąć. 

Motocykle są zwolnione z obowiązku winietowego. Pojazdy o masie powyżej 3,5 tony podlegają pod elektroniczny system poboru opłat. 

Rodzaje winiet w Czechach

W Republice Czeskiej obowiązują trzy rodzaje winiet:

  • roczna – ważna od 1 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2019 roku,
  • miesięczna – ważna od dnia wykupienia do dnia równego mu cyfrą, który przypada w kolejnym miesiącu,
  • 10-dniowa – kończy się wraz z upływem dziesiątego dnia kalendarzowego.

 

rodzaje winiet w Czechach

Ceny winiet

Ceny winiet są zróżnicowane w zależności od czasu ich ważności i wynoszą odpowiednio:

  • roczna - 1500 CZK (255,50 PLN),
  • miesięczna - 440 CZK  (75,50 PLN),
  • 10-dniowa - 310 CZK (53,50 PLN).

Cena nie jest nadrukowana na winiecie, ale kupujący ma możliwość zapoznania się z cennikiem, który powinien być eksponowany w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży. 
Przy zakupie winiety od pośredników należy spodziewać się nieco wyższych opłat. 

Przewidziane są ulgi dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje na temat zwolnień z opłat można znaleźć na stronie SFDI.

 

Gdzie kupić winietę?

Miejsca, w których można kupić winietę są opatrzone specjalnym znakiem gdzie kupić winietę czeską - znaczenie.  Republika Czeska zaleca, aby winiety kupować w oficjalnych punktach sprzedaży. Zdarzają się fałszerstwa winiet, warto więc zachować czujność. Sprzedaż winiet prowadzą m.in. czeskie placówki pocztowe, stacje benzynowe oraz punkty usługowe. Można je też nabyć przez strony internetowe np. PZM Travel.

 

Na których trasach obowiązują winiety?

Czeskie autostrady, na których obowiązują winiety są oznakowane.
Do płatnych odcinków autostrad zastosowanie mają następujące znaki: płatny odcinek autostrady czechykoniec płatnego odcinka autostrady w czechach.

Bezpłatne drogi również mają charakterystyczne oznaczenia: oznaczenie bezpłatnych dróg w czechach

Ze szczegółowym wykazem dróg płatnych można się zapoznać tutaj.

Poniższa mapa ilustruje aktualny przebieg tras płatnych oraz tych zwolnionych z opłat:

 

płatne trasy w Czechach oznaczone na mapie

Kary za brak winiety w Chechach

Korzystanie z płatnych odcinków dróg bez ważnej winiety jest zagrożone karą grzywny. Wynosi ona 5000 CZK płatnych gotówką policjantowi na miejscu lub 100 000 CZK w postępowaniu administracyjnym. Ważność winiet może być kontrolowana przez policję oraz służby celne. Mandatem może również zostać ukarane zaniechanie usunięcia nieważnej winiety. 

Źródło informacji: SFDI.cz

Ostatnia aktualizacja
Komentarze

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone