Wniosek o paszport 2021 - Druk online wzoru wniosku paszportowego

wniosek o paszport wz贸r druku 1 strona
wniosek o paszport wz贸r druku 2 strona

Wniosek paszportowy 2021

Zobacz jak wygl膮da聽wz贸r wniosku paszportowego online.聽Wniosek paszportowy聽sk艂adany jest aby uzyska膰聽nowy paszport,聽paszport tymczasowy. Druk wniosku o paszport na聽2021聽rok聽mo偶na pobra膰 w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granic膮. Pe艂ny wykaz biur paszportowy w Polsce聽znajdziesz w艂a艣nie na paszport.info. Wype艂niony wniosek o paszport sk艂ada si臋 w dowolnym biurze paszportowym niezale偶nie od miejsca zamieszkania, zameldowania. Nie mo偶na聽z艂o偶y膰聽wniosku o paszport online (przez Internet). Nale偶y pami臋ta膰, 偶e paszport mo偶na odebra膰 tylko z punktu paszportowego, w kt贸rym zosta艂 z艂o偶ony wype艂niony wniosek o paszport. Czytaj膮c dalej dowiesz si臋 nast臋puj膮cych informacji o wniosku paszportowym.

Jak wygl膮da wniosek o paszport?

Z dniem 19 lipca 2019 wesz艂o w 偶ycie nowe rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji zmieniaj膮ce dotychczasowe rozporz膮dzenie w sprawie dokument贸w paszportowych. Jego nast臋pstwem jest udost臋pnienie w biurach paszportowych nowego wniosku o paszport na 2019 rok i na lata nast臋pne.

Nale偶y pami臋ta膰, i偶 nadal wniosek o paszport trzeba wype艂nia膰 tylko na specjalnych drukach, tak jak by艂o to dotychczas ustalone.聽Wz贸r druku wniosku o paszport聽mo偶na pobra膰聽w ka偶dym z biur paszportowych. Wygl膮d i plik z wnioskiem paszportowym w formacie pdf zosta艂 za艂膮czony na ko艅cu tego artyku艂u.

We wspomnianym rozporz膮dzeniu MSWiA do艂膮czony zosta艂 r贸wnie偶:

 • WZ脫R WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ KONSULA RP PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO
 • WZ脫R WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO LUB PASZPORTU S艁U呕BOWEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Oba r贸wnie偶 zosta艂y za艂膮czone na ko艅cu tego wpisu.

Co si臋 zmieni艂o w nowym wzorze wniosku o paszport?

Zmiany dotycz膮 nast臋puj膮cych kwestii:

 • osoby przebywaj膮ce na terytorium Polski na sta艂e wskazuj膮 we wniosku tylko adres do korespondencji, nie ma potrzeby podawania miejsca sta艂ego pobytu. Miejsce sta艂ego pobytu podaj膮 tylko osoby chc膮ce wyrobi膰 na podstawie sk艂adanego wniosku paszport tymczasowy na powr贸t do miejsca sta艂ego pobytu,
 • mo偶na poda膰 telefon lub e-mail, kt贸ry ma pos艂u偶y膰 do poinformowania o mo偶liwo艣ci odebrania nowego paszportu,
 • nowy wniosek zawiera o艣wiadczenie wnioskodawcy o gro偶膮cej mu odpowiedzialno艣ci karnej za zatajenie prawdy lub podanie b艂臋dnych danych w sk艂adanym wniosku,
 • nie trzeba ju偶 okre艣la膰 swojego rysopisu, znak贸w szczeg贸lnych,
 • je艣li o paszport stara si臋 osoba ma艂oletnia (przed uko艅czeniem 18 roku 偶ycia) nie potrzebuje ju偶 przestawia膰 legitymacji szkolnej w celu skorzystania z przys艂uguj膮cej jej ulgi w zap艂acie za otrzymanie nowego paszportu.

Wniosek o paszport PDF

Na ko艅cu artyku艂u zosta艂 do艂膮czony wniosek o paszport w formacie pdf obowi膮zuj膮cy od lipca 2019 roku. Plik pdf聽zawiera dwie strony wniosku, kt贸ry oficjalnie jest okre艣lany jako "WZO虂R WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SK艁ADANY DO WOJEWODY聽I MINISTRA W艁AS虂CIWEGO DO SPRAW WEWNE台TRZNYCH". Wniosek o paszport ma wymiary 297 x 139mm. Drukowany jest na papierze o zwi臋kszonej gramaturze. Nie nale偶y drukowa膰 wniosku samodzielnie np. znalezionych w Internecie. Koniecznie wniosek o paszport nale偶y wype艂nia膰 na oryginalnym druku jaki mo偶na pobra膰 w ka偶dy z biur paszportowych.Tak jak wi臋kszo艣膰 dokument贸w, druk贸w kierowanych do naszych urz臋d贸w pa艅stwowych nale偶y go wype艂ni膰 drukowanymi literami. Oczywi艣cie wprowadzane dane s膮 bardzo wa偶ne i warto, aby nie by艂o 偶adnych w膮tpliwo艣ci jakie litery zosta艂y wpisane w poszczeg贸lne pola. Dodatkowo nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 przy sk艂adaniu w艂asnor臋cznego podpisu, aby mie艣ci艂 si臋 w narysowanej ramce (nie mo偶e r贸wnie偶 dotyka膰 wyznaczonej linii).

Najbardziej istotne kwestie dotycz膮ce聽sk艂adania wniosku o paszport:

 1. Wniosek o paszport mo偶esz z艂o偶y膰 w jednym z聽biur paszportowych聽w Polsce, ale r贸wnie偶 za granic膮 w okre艣lonych polskich konsulatach).
 2. Wniosek o paszport sk艂ada osoba, kt贸ra chce otrzyma膰 paszport, opiekun prawny je艣li paszport ma otrzyma膰 osoba ubezw艂asnowolniona (osoba ubezw艂asnowolniona musi by膰 obecna w momencie sk艂adania wniosku o paszport w urz臋dzie).
 3. W momencie sk艂adania wniosku o paszport jest pobierany odcisk palca przysz艂ego w艂a艣ciciela paszportu.
 4. Jeszcze raz warto powt贸rzy膰, 偶e nie nale偶y聽drukowa膰 wniosku聽o paszport z Internetu, musisz go wype艂ni膰 na druku dost臋pnym w ka偶dym biurze paszportowym.
 5. Pracownik biura paszportowego podczas sk艂adania wniosku o paszport mo偶e poda膰 przybli偶on膮 dat臋 odbioru nowego paszportu. Standardowo jest to 30 dni od z艂o偶enia wniosku (w wyj膮tkowych sytuacjach termin odbioru mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony).聽
 6. Zdj臋cie do艂膮czone do wniosku o paszport musi by膰 nie starsze ni偶 6 miesi臋cy.
 7. Paszport mo偶esz odebra膰 tylko w tym biurze paszportowym (konsulacie), w kt贸rym z艂o偶ysz wniosek o paszport.
 8. Po z艂o偶eniu wniosku paszportowego otrzymasz "Potwierdzenie z艂o偶enia wniosku o wydanie paszportu" na kt贸rym b臋d膮 podane dane dotycz膮ce wnioskuj膮cego o paszport takie jak: nazwisko, imi臋, PESEL, data urodzenia, data z艂o偶enia wniosku, data odbioru nowego paszportu, punkt odbioru, numer sprawy, podpis operatora. Na podstawie numeru sprawy mo偶esz聽sprawdzi膰 status z艂o偶onego wniosku, czyli czy mo偶esz ju偶 odebra膰 nowy paszport.聽

Jak wype艂ni膰聽wniosek o paszport?

Na wniosku o paszport聽umieszone s膮 22 pola do uzupe艂nienia, kt贸re maj膮 na celu uporz膮dkowanie informacji na nim zawartych. Niekt贸re podpunkty wype艂nia osoba sk艂adaj膮ca wniosek, inne wype艂nia urz臋dnik. Punkty od 1 do 14 musisz wype艂ni膰 wnioskuj膮cy o paszport.聽Pami臋taj o czytelnym wype艂nieniu wniosku, koniecznie drukowanymi literami.

Poszczeg贸lne podpunkty do uzupe艂niania na wniosku paszportowym

 1. W pierwszym polu wniosku o paszport nale偶y wpisa膰 swoje nazwisko.
 2. W drugim wpisz ewentualnie nazwisko rodowe, lub inne w przypadku je艣li by艂o zmieniane.聽
 3. W trzecim polu swoje imiona. Wi臋c je艣li posiadasz drugie imi臋, kt贸rym mo偶e za cz臋sto w 偶yciu codziennym si臋 nie pos艂ugujesz musisz je tu wpisa膰 r贸wnie偶.
 4. W polu numer 4 musisz wpisa膰 imiona rodzic贸w.
 5. W pi膮tym polu wpisujesz nazwisko rodowe matki.
 6. Wpisz pod numerem 6 miejsce i dat臋聽urodzenia. Narzucony jest format daty聽dd-mm-rrrr, czyli dzie艅 miesi膮c rok.
 7. Wpisz miejsce urodzenia.
 8. W polu 8 wpisujesz adres do korespondencji, a je艣li wnioskujesz o paszport tymczasowy wpisujesz adres miejsca sta艂ego pobytu
 9. Punkt 9 to miejsce na wpisanie 11 cyfr numeru PESEL.
  wniosek o paszport cz臋艣膰 1
 10. W polu numer 10 wniosku zaznaczasz p艂e膰 i umieszczone jest miejsce na do艂膮czone zdj臋cie, kt贸rego skan umieszczony zostanie na nowym paszporcie. Nie mo偶e by膰 starsze ni偶 6 miesi臋cy i musi mie膰 wymiary 35 x 45 mm.聽Wi臋ce informacji o tym jakie powinno by膰 zdj臋cie do paszportu?
 11. W polu numer 11 osoba sk艂adaj膮ca wniosek umieszcz sw贸j w艂asnor臋czny podpis. Jego skan r贸wnie偶 zostanie umieszczony w paszporcie. Podpis sk艂adaj膮 tylko wnioskuj膮cy powy偶ej 13 roku 偶ycia. W 偶adnym wypadku nie mo偶e wychodzi膰 poza wyznaczone linie.
 12. Jedn膮 z nowo艣ci jaka pojawi艂a si臋 w nowym wniosku (przypomn臋, 偶e zaczyna on聽obowi膮zywa膰 od 19 lipca 2019 roku) jest mo偶liwo艣膰 podania numeru telefonu kom贸rkowego lub adresu e-mail. Urz臋dnik biura聽paszportowego b臋dzie m贸g艂 wys艂a膰 na niego SMS z informacj膮 o tym, 偶e nowy paszport jest gotowy do odbioru.
  wniosek o paszport cz臋艣膰 2
 13. W 13 podpunkcie nale偶 podpisa膰 stosowne o艣wiadzczenie o tym, 偶e dane wpisywane we wniosku o paszport s膮 prawdziwe.
 14. Podpunkt numer 14 wype艂niany jest, je艣li wniosek o paszport sk艂adany jest w imieniu osoby ma艂oletniej, dziecka.
  wniosek paszportowy cz臋艣膰 3

W艂a艣ciwie na聽punkcie 14 ko艅cz膮 si臋 pola we wniosku o paszport, kt贸re wype艂nia osoba wnioskuj膮ca o nowy paszport lub paszport tymczasowy.聽Pozosta艂e wype艂nianie s膮 przez urz臋dnika biura paszportowego.

wniosek paszportowy cz臋艣膰 4

wniosek paszportowy cz臋艣膰 5

wniosek paszportowy cz臋艣膰 6

Wniosek o paszport - Op艂ata

Przy sk艂adaniu wniosku o paszport wymagane jest uiszczenie stosownej op艂aty za wydanie nowego paszportu. Sprawd藕聽ile kosztuje paszport.

Aktualizacja danych
2021-01-03
Pobierz

Ostatnio dodane wpisy na paszport.info

Od 1 pa藕dziernika do Wielkiej Brytanii tylko z paszportem

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo transportu Wielkiej Brytanii, dow贸d osobisty nie b臋dzie ju偶 wystarczaj膮cym dokumentem przy przekraczaniu granicy tego pa艅stwa i przestanie by膰 akceptowany jako wa偶ny dokument聽 uprawniaj膮cy do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii.

Paszport dla os贸b z chorobami rzadkimi

Minister zdrowia zapowiedzia艂 24 sierpnia 2021 r. wprowadzenie specjalnych paszport贸w dla os贸b z chorobami rzadkimi. Pos艂uguj膮c si臋 takowym paszportem pacjenci b臋d膮 mogli w ka偶dej chwili uzyska膰 pomoc na SOR i u dowolnego lekarza.

Paszport covidowy do W艂och, lepiej go zabierz

Rz膮d w艂oski zapowiedzia艂, 偶e od 6 sierpnia 2021r., paszport covidowy b臋dzie obligatoryjny przy wej艣ciu do restauracji, bar贸w, muze贸w itp. miejsc. W ten spos贸b W艂ochy pr贸buj膮 utrzyma膰 aktywno艣膰 gospodarcz膮 m.in. w sektorze turystycznym mimo zagro偶enia ze strony Covid-19.

Cyfrowy paszport samochodowy

Cyfrowy paszport pojazdu, to bezprecedensowa inicjatywa Carsmile i OTOMOTO realizowana we wsp贸艂pracy z MC2 Innovations. Celem projektu jest naprawa rynku samochod贸w u偶ywanych w Polsce.

Premier League przygotowuje w艂asny paszport covidowy

Epidemia da艂a si臋 we znaki Premier League, wi臋kszo艣膰 mecz贸w rozgrywano przy pustych trybunach, albo przy bardzo ograniczonej liczbie kibic贸w. Szansy na przywr贸cenie normalno艣ci szefostwo Premier League, upatruje w pomy艣le wydania w艂asnego paszportu covidowego.

Paszport covidowy - Tunezja go nie honoruje

W lipcu 2021 r. Tunezja odnotowa艂a najwy偶szy wska藕nik zgon贸w na COVID-19 spo艣r贸d wszystkich pa艅stw regionu Morza 艢r贸dziemnego. Wariant Delta jest szeroko rozpowszechniony. Niekt贸re regiony turystyczne s膮 obj臋te lockdownem, a przez to sprawiaj膮 wra偶enie opustosza艂ych. Z ko艅cem czerwca 2021 w 偶ycie wesz艂y obostrzenia m.in.