Przejdź do treści

Zdjęcie do paszportu. Ile zdjęć do paszportu?

Ile zdjęć do paszportu?

Zabierz ze sobą jedno zdjęcie. Przeczytaj dokładniej jakie ono powinno być, szczególnie jeśli planujesz je wykonać samemu.

Jakie zdjęcie do paszpotu?

Zdjęcie do paszportu - wymagania:

 1. Wymiary zdjęcia do paszportu - szerokość 35mm, wysokość 45mm. Obraz na zdjęciu musi pokazywać całą głowę i górną część szyi, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Wysokość głowy musi zajmować 70-80% zdjęcia, tj. 31-36mm. Przy dużej objętościowo ilości włosów należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana, przy założeniu, że wymiar twarzy nie będzie pomniejszony (część fryzury może znaleźć się poza kadrem). Wysokość twarzy nie może być mniejsza niż 31mm. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30mm od dolnej krawędzi zdjęcia, w przypadku dzieci (do 11. roku życia) dolna granica może zostać przesunięta do 15mm. Twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia.
 2. Pozycja głowy i wygląd twarzy - zdjęcie musi pokazywać front osoby fotografowanej z twarzą skierowaną prosto w obiektyw aparatu. Osoba fotografowana musi mieć wygląd twarzy natural- ny z zamkniętymi ustami.
 3. Oczy i kierunek patrzenia - osoba fotografowana musi patrzeć prosto w obiektyw aparatu. Oczy muszą być ot- warte, wyraźnie widoczne (nie mogą być zakryte przez włosy lub okulary).
 4. Tło białe lub jasne jednorodne pozbawione cieni i elementów oz- dobnych. zaleca się kolor biały lub jasnosZary. Zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną (żadne inne osoby lub przedmioty nie mogą być widoczne).
 5. Ostrość i kontrast-twarzwewszyst- kich obszarach musi być odwzorowa- na ostro i odpowiednio kontrastowa.
 6. Oświetlenie - twarz musi być równomiernie oświet- lona. Należy unikać refleksów, cieni na twarzy oraz efektu czerwonych oczu.
 7. Osoby w okularach - oczy muszą być dobrze widoczne, kant szkieł i oprawki nie mogą zakrywać oczu. Okulary nie mogą posiadać szkieł barwionych lub przeciwsłonecznych.
 8. Nakrycie głowy - osoba fotografowana nie może być w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz (od brody do końca czoła) musi być dobrze widoczna.
 9. Jakość zdjęcia-zdjęciepowinnobyćwykonane-zwłaszczaprzyzdjęciach z aparatu cyfrowego - na papierze wysokiej jakości o dużej rozdzielczości, nie może posiadać załamań lub być brudne. Zdjęcie musi być neutralne kolorystycznie, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
 10. Zdjęcia dzieci - przy fotografiach dzieci należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby: tło zdjęcia było jednorodne i jasne (bez innych osób w kadrze) podczas wykonywania zdjęcia; dziecko musi mieć zamknięte usta, twarz dziecka nie może być zasłonięta; na fotografii dziecko nie może mieć dodatkowych przedmiotów przy twarzy (np. zabawki). W a ż n e ! Dzieci do piątego roku życia nie wymagają zdjęć zawierających cech biometrycznych. Dopuszczalne są odstępstwa od określonych powyżej zaleceń.
 11. Uwagi końcowe - dopuszczalne są zdjęcia w biżuterii, jednak powinna ona znajdować się poza obrębem owalu twarzy. Kolczyki lub klipsy nie mogą zasłaniać lub deformować obrazu twarzy. Zdjęcia muszą być wykonane w taki sposób, aby oś aparatu znajdowała się prostopadle do płaszczyzny twarzy na wysokości pomiędzy nosem, a linią oczu. Niedopuszczalna jest ptasia i żabia perspektywa.

źródło informacji

 

A co w przypadku, jeśli mam brodę? Czy powinienem ją zgolić przed zrobieniem zdjęcia paszportowego?

 

Aktualizacja danych
Ocena
Średnia: 3.2 (37 głosów)