Zielony paszport

zielony paszport

Cyfrowy „zielony paszport” ma zostać wkrótce wdrożony, żeby ułatwić przemieszczanie się w sytuacji pandemii i zwiększyć liczbę możliwych podróży.  Prawdopodobnie znajdzie również zastosowanie w opiece zdrowotnej. Paszport ten  ma stanowić dowód, że dana osoba jest zaszczepiona na Covid19, jest ozdrowieńcem, albo uzyskała negatywny wynik testu.

Dyskusje nad dokumentem trwają obecnie w instytucjach europejskich. Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej chce rozpatrzyć możliwe techniczne rozwiązania, kwestie zapewnienia autentyczności „zielonego paszportu”  oraz wzajemnego jego uznawania w całej Unii.

Przewiduje się, że w połowie marca Komisja Europejska przedstawi wniosek odnośnie „zielonego paszportu” i państwa członkowskie będą go zatwierdzać. Podjęte też zostaną kroki celem przygotowania logistycznego całej operacji.

Latem spodziewane jest stworzenie przez Komisję Europejską infrastruktury uwierzytelniającej „zielony paszport”. A państwa członkowskie mają wtedy wprowadzić niezbędne zmiany w krajowych systemach dokumentacji medycznej.

Komisja Europejska współpracuje też ze Światową Organizacją Zdrowia, żeby  „zielone paszporty” wydawane w UE mogły być uznawane również w innych częściach świata.

Ostatnia aktualizacja