Czechy i Słowacja - zmiany zasad wjazdu od 9 lipca 2021

Czechy wakacje 2021

Czechy - od 9 lipca 2021 od osób, które nie są w pełni zaszczepione, a chcą wjechać na teren Czech, będzie wymagany negatywny wynik testu na Covid-19. Muszą też mieć przy sobie potwierdzenie wypełnienia formularza lokalizacyjnego przez Internet https://plf.uzis.cz, albo wypełnić go na granicy. Z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu będą zwolnione osoby posiadające tzw. paszport covidowy, albo inne dokumenty potwierdzające pełne zaszczepienie, czy posiadanie statusu ozdrowieńca. Podróżni jadący przez Czechy tranzytem, będą zwolnieni z testów jeżeli opuszczą kraj przed upływem 12h. Istnieje możliwość zrobienia testu w Czechach, ale dopiero 5 dnia po przyjeździe.

 

 

Słowacja - tamtejsze władze zdecydowały o wprowadzeniu trójstopniowej skali zagrożeń epidemicznych, gdzie zielony stopień oznacza kontrole wyrywkowe, pomarańczowy sprawdzanie większości podróżnych, a czarny kontrolowanie każdego.  Od 9 lipca 2021 r. wjeżdżający do tego kraju będą podlegali kwarantannie, chyba że przedstawią dowód pełnego zaszczepienia, które miało miejsce na conajmniej 14 dni przed wjazdem. Z kwarantanny będą zwolnieni też legitymujący się uzyskaniem statusu ozdrowieńca w ciągu ostatnich 180 dni, a zaszczepieni przynajmniej jedną dawką przeciwko Covid-19. Dzieci do lat 12 są zwolnione z kwarantanny. Osoby skierowane na kwarantannę mogą ją skrócić do 5 dni, o ile zrobią test PCR, a jego wynik okaże się negatywny.

Jeżeli ktoś podróżuje na Słowację liniami lotniczymi, to dalej jest istotne czy wjeżdża z kraju uznawanego za bezpieczny. Jeśli nie, to będzie musiał przedłożyć negatywny wynik testu PCR, który nie będzie starszy niż 72h.

 

https://www.facebook.com/martin.klus/posts/2976566879229233?__tn__=K-R

 

Wszyscy wjeżdżający na teren Słowacji (z wyjątkiem przejazdów tranzytowych), są zobligowani do rejestracji na stronie www.korona.gov.sk/ehranica . Od 5 lipca 2021 r. Słowacja zamknęła niektóre polsko-słowackie przejścia graniczne do odwołania:

https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-wjazdu-cudzoziemcow-do-republiki-slowackiej-i-tranzytu-przez-jej-terytorium

 

 

Nowe uregulowania są spowodowane obawami Czech i Słowacji związanymi z szerzeniem się na świecie wariantu Delta. Od tej pory za zaszczepionych będą uznawane osoby, które przyjęły dwie dawki dwuzdawkowych preparatów, lub jedną Johnson&Johnson - a nie jak wcześniej zaszczepieni przynajmniej 1 dawką. Ważność szczepień przewidziana przez oba kraje wynosi obecnie 365 dni.

Ostatnia aktualizacja