Zgubiony, skradziony, zniszczony paszport.

Co zrobić jeśli utracisz lub zniszczysz paszport?

Paszport to dukument, o który należy bardzo dbać. Nie tylko pod względem fizycznym, ale przede wszystkim warto pamiętać, alby nie znalazł się w niepowołanych rękach. 

Istotne jest, aby wiedzieć jak postąpić jeśli jednak zdarzy się taka sytuacja. Co należy zrobić jeśli znajdziesz czyjś paszport?

Zgubiłem, skradziono mi paszport.

Najlepiej jak najszybciej zgłoś ten fakt w najbliższym biurze paszportowym. Jeśli paszport został skradziony zgłoś jego utratę również policji. Jeśli taka sytuacji spotkała Cię za granicą zgłoś utratę/kradzież w konsulacie. Zgłoszenie takie spowoduje, że urzędnik będzie mógł paszport anulować. 

Dlaczego warto zgłosić utratę paszportu, czy też znalezienie paszportu innej osoby?

Chodzi tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo twoje, ewentualnie osoby, której paszport znalazłeś. Złodziej może posłużyć się takim dokumentem np. aby wziąć jakiś kredyt podszywając się pod Twoją osobę. Osobą zgłaszającą może być właściciel paszportu lub osoba, która paszport zgubiła, został jej ukradzony lub go zniszczyła. Istnieje rówież możliwość, że zgłoszenie takie wykona rodzic lub opiekun, jeśli sprawa dotyczy osoby niepełnoletnij lub osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Wykonując takie zgłoszenie warto ze sobą zabrać inny dokument potwierdzający tożsamość. Najlepiej dobów osobisty (ewentualnie inny dokument ze zdjęciem - prawo jazdy, legitymację studencką, paszport innego kraju). Jeśli zgłoszenie dotyczy zniszczonego paszportu zabierz ze sobą go. 

Zgłoszenie zostanie przyjęte przez urzędnika od razu. Dodatkowo zostaniesz poproszony o wypełnienie oświadczenia opisującego okoliczności utraty lub zagupienie paszportu.

Pamiętaj iż urzędnik nie będzie mógł cofnąć anulowania paszportu. Więc nawet jak go znajdziesz na drugi dzień to i tak nie będzie go można znowu sprawić aby był ważny. Będziesz zmuszony wyrobić nowy.

Jak mogę znaleźć najbliższe biuro paszportowe?

Na stronie paszport.info znajdziesz:

Czy za zgłoszenie utraty paszportu coś zapłacę?

Samo zgłoszenie nic nie kosztuje. Sprawdź ile kosztuje nowy paszport. Niestety za wyrobienie nowego musisz zapłacić, nie ma znaczenia że paszport został skradziony czy zniszczony nie z Twojej winy.

Co ważne. Za wyrobienie paszportu zapłacisz trzykrotnie więcej jeśli utracisz lub zniszczysz paszport z własnej winy. Oceny tej dokona urzędnik na podstawie wypełnionego oświadczenia.

Poniżej możesz pograć wzór zgłoszenia utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego.

 

Aktualizacja danych