Przejdź do treści

Wyrobienie paszportu. Co warto wiedzieć na początek?

 1. Paszport wydawany jest na jedną osobę.
 2. Paszport jest ważny:
  10 lat od daty wydania,
  5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 13 lat,
  1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5.
 3. Na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport biometryczny z 12 miesięcznym terminem ważności.
 4. Odciski palców pobierane są od osób, które ukończyły 6 lat.
 5. Utrata ważności paszportu uprawnia nadal jego posiadacza do wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Polski paszport w rankingu paszportów 2020

Najsilniejszym paszportem w zestawieniu przygotowanym przez Henley & Partner w 2020 okazał się paszport Japonii. W 2019 roku paszport ten również był na pierwszym miejscu zestawienia (w 2017 był jeszcze na 5 pozycji, a w 2018 wskoczył na pierwsze miejsce i z roku na rok pozostaje na nim). Henley Passport Index to ranking najlepszych paszportów przygotowywany co roku od 2006. Pozycja paszportu danego kraju w rankingu jest tym wyższa im więcej krajów można odwiedzić będąc jego posiadaczem bez uprzedniego ubiegania się o wizę.

Pierwsza 10 paszportów w tym zestawieniu to: