Przejdź do treści

Co warto wiedzieć na początek?

 1. Paszport wydawany jest na jedną osobę.
 2. Paszport jest ważny:
  10 lat od daty wydania,
  5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 13 lat,
  1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5.
 3. Na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport biometryczny z 12 miesięcznym terminem ważności.
 4. Odciski palców pobierane są od osób, które ukończyły 6 lat.
 5. Utrata ważności paszportu uprawnia nadal jego posiadacza do wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ocena
Średnia: 3 (3 głosów)

Niespodzianka dla 18-latków ubiegających się o paszport.

Od początku 2018 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) postanowiło dla osób, które mają 18 lat i złożą wniosek o paszport wręczać małą niespodziankę.

Sam pomysł łączy się z faktem iż w 2018 roku wypada 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Osoby "startujące w dorosłość" składające pierwszy raz wniosek paszportowy otrzymają:

Mniej zapłacą za paszport posiadacze Karty Dużej Rodziny

Paszport dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Wraz z nadejściem 2015 roku posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą wyrobić paszport za mniejszą kwotę. 75% ulgi otrzymują dzieci. 15zł kosztuje paszport dla dziecka do 13 roku życia. Dla dzieci od 13 do 18 roku życia paszport kosztuje 35zł. Dla osób od 18 do 25 roku życia, które nadal się uczą i oczywiście posiadają Kartę Dużej Rodziny paszport kosztuje 35zł. Osoby powyżej 18 roku życia muszą okazać zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej. Rodzic otrzyma paszport ze zniżką 50%, czyli zapłaci 70zł.

Ocena
Średnia: 5 (2 głosów)

Paszport dla dziecka

Dokładnie od czerwca 2012 roku wyrobienie paszportu dla każdego dziecka jest niezbędny. Przed tym terminem wystarczy wpis w paszporcie rodzica. Podróżując do krajów Unii Europejskiej, krajów znajdujących się w Strefie Schengen wymagany jest dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Dziecko również musi posiadać taki dokument, więc należy wyrobić mu paszport.

Ocena
Średnia: 5 (2 głosów)

Gdzie złożyć wniosek o paszport

Od 17 stycznia 2013 możliwe wydawanie paszportów niezależnie od miejsca zamieszkania

W dniu 17 stycznia 2013 r. obywatele polscy mogą występować o paszport lub paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania tj. do dowolnego organu paszportowego. Dodatkowo można ubiegać się o wydanie paszportu tymczasowego w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową (np. nieplanowana podróż służbowa). źródło informacji

Ocena
Średnia: 5 (1 głosów)

Od 11 sierpnia 2012 r. paszporty biometryczne dla dzieci poniżej 5 roku życia ważne będą przez 5 lat.

ZMIANA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH DLA DZIECI DO LAT 5

Od 11 sierpnia 2012 r. paszporty biometryczne dla dzieci poniżej 5 roku życia ważne będą przez 5 lat. Dzięki tej zmianie rodzice nie będą już musieli co rok starać się o nowe dokumenty dla swoich dzieci. Opłata za wydanie paszportu dla dziecka nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła - jak dotychczas - 30 zł.

Przepisy dotyczące paszportów dla dzieci starszych nie ulegną zmianie, czyli: paszporty dla dzieci w wieku 5-13 lat pozostają ważne przez 5 lat, a dla dzieci powyżej 13 roku życia - przez 10 lat.

Ocena
Średnia: 5 (1 głosów)

Kto wydaje paszport?

Paszporty i paszporty tymczasowe w kraju wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu tej osoby, a za granicą konsul. Osobom zamieszkującym w Polsce, które nigdy nie posiadały zameldowania na terytorium kraju, dokumenty paszportowe wydaje wojewoda właściwy według aktualnego miejsca pobytu.

Ocena
Średnia: 3 (5 głosów)