Przejdź do treści

Wyrobienie paszportu. Co warto wiedzieć na początek?

 1. Paszport wydawany jest na jedną osobę.
 2. Paszport jest ważny:
  10 lat od daty wydania,
  5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 13 lat,
  1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5.
 3. Na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport biometryczny z 12 miesięcznym terminem ważności.

Wiza do USA

Wizę amerykańską wydaje Sekcja Konsularna Ambasady Amerykańskiej w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie. Amerykańskie wizy dzielą się na:

 • nieimigracyjne – na pobyt czasowy
 • imigracyjne – na pobyt stały

Dokument wizowy ma formę naklejki umieszczanej w paszporcie. Wiza nie daje gwarancji wjazdu do USA. Potwierdza jedynie, że podanie wizowe zostało rozpatrzone pozytywnie, więc można podróżować do punktu granicznego i ubiegać się o pozwolenie na wjazd.

Wiza do Chin

Chińską wizę w Polsce można wyrobić w Ambasadzie Chin  w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym CHRL w Gdańsku. Wiele osób zamiast wybierać się do tych miast decyduje się na pośrednictwo wizowe, które oferują różne firmy np. niektóre biura podróży. Drogą pośrednictwa uzyskuje się wizy turystyczne i biznesowe, po inne trzeba wybrać się osobiście.

Funkcjonuje kilkanaście kategorii wiz do Chin. Aplikując o wizę, należy zastanowić się, do której kategorii najlepiej pasujemy:

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, zabierz ją na zagraniczne wakacje

 

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zawsze warto mieć przy sobie na wypadek potrzeby skorzystania z usług służby zdrowia za granicą. Uprawnia ona do uzyskania niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie trwania wyjazdu na terytorium państw należących do UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegi i Szwajcarii (EFTA).

Niespodzianka dla 18-latków ubiegających się o paszport w 2018 roku.

Od początku 2018 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) postanowiło dla osób, które mają 18 lat i złożą wniosek o paszport wręczać małą niespodziankę.

Sam pomysł łączy się z faktem iż w 2018 roku wypada 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Osoby "startujące w dorosłość" składające pierwszy raz wniosek paszportowy otrzymają:

Nowy paszport od 2018r.

Wygląd nowego paszportu

W roku 2018 wypada 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tego też powodu MSWiA przygotowało nowy jego wygląd i od właśnie 2018 roku jest już wydawany w nowej postaci.

Ile kosztuje paszport? Jaka jest cena za wyrobienie paszportu?

Paszport cena - Ile kosztuje paszport?

Cena za nowy paszport jest uzależniona od tego kto chce go wyrobić. Oto zestawienie standardowych cen i obowiązujących zniżek dla wybranych grup osób.

Standardowo wyrobienie paszportu kosztuje odpowiednio:

Paszport dla dziecka

Dokładnie od czerwca 2012 roku wyrobienie paszportu dla każdego dziecka jest niezbędny. Przed tym terminem wystarczy wpis w paszporcie rodzica. Podróżując do krajów Unii Europejskiej, krajów znajdujących się w Strefie Schengen wymagany jest dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).