EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Karta EKUZ

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zawsze warto mieć przy sobie na wypadek potrzeby skorzystania z usług służby zdrowia za granicą.Uprawnia ona do uzyskania niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie trwania wyjazdu na terytorium państw należących do UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegi i Szwajcarii (EFTA).

 

Posiadacz karty EKUZ musi mieć świadomość, że nie gwarantuje ona nieodpłatności za wszystkie usługi medyczne. Dlatego przed wyjazdem warto dokładniej rozeznać się w ramach obowiązywania  EKUZ dla konkretnego kraju. Informacji tych udziela Departament Współpracy Międzynarodowej w Centrali NFZ oraz wojewódzkie oddziały NFZ. W założeniu osoba, która przedstawi kartę EKUZ lekarzowi za granicą jest traktowana jak pacjent ubezpieczony w danym kraju. 

Jak wyrobić EKUZ

Wniosek o kartę ma prawo złożyć każda osoba ubezpieczona w NFZ. W tym celu należy udać się do wojewódzkiego oddziału NFZ  osobiście lub złożyć formularz wniosku za pośrednictwem osoby upoważnionej. Przewidziano także możliwość przesłania wypełnionego wniosku pocztą, drogą e-mail w formie zeskanowanego dokumentu, przez ePUAP oraz faksem. 

Standardowy wzór wniosku o wydanie karty EKUZ można pobrać ze strony NFZ. Podobnie udostępniono wzór upoważnienia (do złożenia wniosku i odbioru EKUZ przez osobę trzecią): 
.

Pracownicy delegowani wypełniają inny rodzaj wniosku, na którym trzeba wskazać, że wyjazd zagraniczny ma charakter delegacji. Z wnioskiem o wydanie karty EKUZ może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez pracownika. 

Czas oczekiwania na EKUZ

Jeżeli wniosek złożymy osobiście, kartę prawdopodobnie uda się odebrać jeszcze tego samego dnia. W wypadku przesłania wniosku o kartę, czas oczekiwania wynosi od 3 do 5 dni. Warto brać pod uwagę, że w sezonie wakacyjnym czas wydania kart w trybie korespondencyjnym wydłuża się i sięga nawet 10 dni. Karty EKUZ wydawane są bezpłatnie.

Co warto wiedzieć jeszcze o karcie EKUZ

EKUZ obowiązuje również na terytoriach:

  • francuskich – Gwadelupa, Martynika, Reunion, Gujana Francuska;
  • portugalskich – Azory, Madera;
  • hiszpańskich – Majorka, Minorka, Ibiza, Wyspy Kanaryjskie.

Niektóre państwa wymagają, aby kartę EKUZ okazać wraz z dokumentem tożsamości (paszportem lub dowodem osobistym). 

Wybierając się do państw spoza obszaru UE i EFTA warto pomyśleć o wykupieniu polisy obejmującej zwrot kosztów leczenia w jednej z firm funkcjonujących na rynku. Nawet dysponując EKUZ i wybierając się w podróż do krajów UE/EFTA można rozważyć dodatkowe ubezpieczenie, gdyż jak wspomniano wyżej, EKUZ gwarantuje tylko niezbędne usługi medyczne, a  zakres podstawowego ubezpieczenia różni się w poszczególnych krajach.

Ostatnia aktualizacja
ARTYKUŁY POWIĄZANE