Przejdź do treści

Odbiór paszportu

Paszport odbierasz osobiście w biurze paszportowym w którym został złożony wniosek. W momencie odbioru następuje weryfikacja Twojego odcisku palca. Na stanowisko przeznaczonym do wydawania paszportu przykładasz palec do zamontowanego tam czytnika elektronicznego w celu potwierdzenia danych biometrycznych ze stanem faktycznym. Jeśli posiadasz stary dokument paszportowy okazujesz go w celu jego anulacji. Odbioru paszportu dla dziecka może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów za okazaniem swojego ważnego dokumentu tożsamości. Odbiór paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej może dokonać jej opiekun ustanowiony przez sąd. Osoby wymieniające paszport swój lub swojego dziecka są zobowiązane do przedłożenia swojego starego dokumentu paszportowego/dokumentu paszportowego dziecka w celu anulowania.

Aktualizacja danych
Ocena
Średnia: 3.4 (16 głosów)