Paszport tymczasowy

Jeśli nie masz paszportu, a pilnie musisz wyjechać za granicę skorzystaj z wyrobienia paszportu tymczasowego. Jest on wydawany szybciej niż tradycyjny paszport, niestety ma krótszy termin ważności. Jeszcze jedna ważna rzecz. Niektóre państwa mogą nie wpuścić Ciebie na swoje terytorium z paszportem tymczasowym (skontaktuj się z odpowiednim konsulatem w celu zweryfikowania tej informacji). Jak długo jest ważny paszport tymczasowy? Paszport tymczasowy nie jest wystawiany na dłużej niż 12 miesięcy. Dokładny czas jego ważności ustalany jest na podstawie przepisów obowiązujących w kraju do jakiego się udajesz i w jakim celu tam się udajesz. Kiedy możesz starać się o paszport tymczasowy? Paszport tymczasowy wyrabiany jest w następujących okolicznościach:

  • choroba, pogrzeb kogoś z Twojej rodziny (wymagany jest dowód takiego zdarzenia),
  • nagły przypadek, który jest związany z Twoją działalnością zawodową (wymagany dowód takiego zdarzenia),
  • gdy nie można tymczasowo pobrać od Ciebie odcisków palców,
  • gdy już przebywasz za granicą, a Twój paszport stracił ważność czy też został skradziony - wtedy możesz otrzymać paszport tymczasowy, w celu powrotu do miejsca stałego pobytu,
  • gdy mieszkasz poza granicami Polski, ale przebywasz w Polsce tymczasowo i chcesz wrócić do miejsca, w którym przebywasz na stałe. Na przykład: masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz w Kanadzie. Obecnie przebywasz w Polsce, nie masz ważnego paszportu i chcesz wrócić do Kanady,
  • gdy mieszkasz poza granicami Polski i tymczasowo przebywasz za granicą, ale w innym państwie niż tym, w którym przebywasz na stałe i chcesz wrócić do miejsca, w którym przebywasz na stałe. Na przykład: masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz w Niemczech. Obecnie przebywasz w Stanach Zjednoczonych, nie masz ważnego paszportu i chcesz wrócić do Niemiec.

Jak i gdzie uzyskać paszport tymczasowy? Udaj się do dowolnego punktu paszportowego na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą. Jeśli nie możesz osobiści przyjść do konsulatu skontaktuj się z nim z prośbą o możliwość wysłania wniosku o wydanie paszportu pocztą lub kurierem.

Aktualizacja danych