EKUZ - Gdzie wyrobić w 2021 roku

Lista adresów w Polsce gdzie można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (kartę EKUZ).

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, zabierz ją na zagraniczne wakacje

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zawsze warto mieć przy sobie na wypadek potrzeby skorzystania z usług służby zdrowia za granicą.Uprawnia ona do uzyskania niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie trwania wyjazdu na terytorium państw należących do UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegi i Szwajcarii (EFTA).

 

EKUZ Pyrzyce

Wniosek o EKUZ w Pyrzycach, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można składać w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem:

EKUZ Słupca

Wniosek o kartę EKUZ w Słupcy, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można składać w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem:

EKUZ Rawicz

Wniosek o kartę EKUZ w Rawiczu, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można składać w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem:

EKUZ Piła

Wniosek o kartę EKUZ w Pile, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można składać w Delegaturze Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: