Ile czasu ważny jest paszport

Paszport ważny jest:

  • paszport biometryczny przez 10 lat od daty jego wydania
  • paszport biometryczny wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania
  • paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania

Istotne jest, że utrata ważności paszportu uprawnia nadal jego posiadacza do wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Aktualizacja danych