Jakie dane zawiera paszport

Paszport to dokument potwierdzający Twoją tożsamość, a zarazem obywatelstwo polskie. Twój nowo wyrobiony paszport będzie zawierał takie dane jak:

 • nazwisko,
 • imię / imiona,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • podpis (z wyjątkiem dzieci do 13 lat oraz osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie się podpisać),
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • informację, kto wydał paszport,
 • wizerunek twarzy,
 • odciski palców (oprócz paszportów dla dzieci do 12 lat oraz osób, od których nie można pobrać odcisków).
Aktualizacja danych