Opłata za paszport dla posiadacza Karty Dużej Rodziny

Jeśli jesteś członkiem rodziny wielodzietnej i posiadasz ważną Kartę Dużej Rodziny zapłacisz za paszport odpowiednio:

  • 15 zł za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia,
  • 35 zł za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia
  • 70 zł za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.
Aktualizacja danych