Komu przysługuje ulga 50% w opłacie za paszport

Lista osób przysługującym ulga 50% w opłacie za paszport

  • emerytom (wymagane jest zaświadczenie z ZUS),
  • rencistom (wymagane jest zaświadczenie z ZUS),
  • osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu (wymagane jest zaświadczenie z ZUS),
  • przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • uczniom od 13 roku życia i studentom (szkoły ponadgimnazjalne, studia licencjackie i magisterskie w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, bez ograniczeń wiekowych; ulga nie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym).

 

Aktualizacja danych