Paszport biometryczny, czyli jaki?

Paszport biometryczny wydawany jest w Polsce już od jakiegoś czasu, więc nie jest to na chwilę obecną żadna nowość. Oczywiście sformułowanie biometryczny odnosi się do formy dodatkowego zabezpieczenia mające na celu utrudnić podrobienie paszportu, podszycie się kogoś innego.

Co to jest paszport biometryczny dokładniej?

Paszport biometryczny charakteryzuje się dodatkowym zabezpieczeniem jakim są odciski palców. Dokładnie są to odciski linii papilarnych dwóch palców wskazujących. Każde biuro paszportowe zostało wyposażone w specjalny czytnik elektroniczny. Każdy paszport biometryczny ma umieszczony w sobie chip. W nim zapisywana jest informacja w formie elektronicznej o jego właścicielu. Są to:

  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • płeć
  • obywatelstwo
  • data, miejsce urodzenia
  • seria, numer
  • organ wydajacy
  • podpis właściciela paszportu
  • odciski palców
  • wizerunek twarzy

W Polsce paszporty biometryczne wytwarza Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Aktualizacja danych