Chiny - Wiza do Chin 2019

Chiny - Wiza dla Polaków 

Chińską wizę w Polsce można wyrobić w Ambasadzie Chin w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym CHRL w Gdańsku. Wiele osób zamiast wybierać się do tych miast decyduje się na pośrednictwo wizowe, które oferują różne firmy np. niektóre biura podróży. Drogą pośrednictwa uzyskuje się wizy turystyczne i biznesowe, po inne trzeba wybrać się osobiście.

Funkcjonuje kilkanaście kategorii wiz do Chin. Aplikując o wizę, należy zastanowić się, do której kategorii najlepiej pasujemy:

 • L –  turystyczna,
 • C –  dla załóg transportu międzynarodowego i towarzyszącej im rodziny,
 • D –  dla osób, które planują wyjazd do Chin na stałe,
 • F –  dla osób wyjeżdżających do Chin na wydarzenia kulturalne i naukowe,
 • G –  tranzytowa,
 • M –  biznesowa, 
 • J1 –  długoterminowa dla dziennikarzy rezydentów,
 • J2 –  krótkoterminowa dla dziennikarzy,
 • Z  – dla osób, które zamierzają pracować w Chinach,
 • R – dla osób o wybitnym talencie, lub których umiejętności są pilnie potrzebne w Chinach,
 • Q1 – długoterminowa dla członków rodzin obywateli Chin i obcokrajowców z chińskim prawem pobytu,
 • Q2 – krótkoterminowa dla członków rodzin obywateli Chin i obcokrajowców z chińskim prawem pobytu,
 • S 1 – długoterminowa dla osób, które odwiedzają w Chinach studiujących lub pracujących tam obcokrajowców, 
 • S2 – krótkoterminowa dla osób, które odwiedzają w Chinach studiujących lub pracujących tam obcokrajowców,
 • X1 –  dla osób wyjeżdżających w celach naukowych i na studia na okres ponad 180 dni,
 • X2 –  dla osób wyjeżdżających w celach naukowych i na studia na okres do 180 dni.

Zestaw dokumentów, które należy przygotować przy staraniach o chińską wizę, różni się nieco w zależności od kategorii wizy, o którą się ubiegamy. Szczegóły najlepiej sprawdzić na stronie chińskiej ambasady.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wizę do Chin

 • paszport z co najmniej sześciomiesięcznym okresem ważności i pustymi stronami wizowymi oraz kserokopia danych paszportu i strony z fotografiami, jeśli jest oddzielona,
 • formularz wniosku wizowego z załączonym aktualnym zdjęciem paszportowym bez nakrycia głowy, wykonanym na jasnym tle. 

Link do wniosku wizowego w języku polskim.

Dokumenty dodatkowe:

 • do wizy turystycznej (L):

dokumenty przedstawiające trasę podróży, w tym rezerwacje biletów lotniczych (w obie strony) oraz dowód rezerwacji hotelowej itp., albo zaproszenie wysłane przez odpowiedni podmiot lub osobę w Chinach;

 • do wizy biznesowej (M): 

dokumenty dotyczące działalności biznesowej wydane przez chińskiego kontrahenta, zaproszenie do udziału w targach, albo inne zaproszenia wystawione przez odpowiedni podmiot lub osobę (zaproszenie powinno być potwierdzone pieczęcią firmową i najlepiej przedłożone w oryginale ).

Składając wniosek osobiście nie zaszkodzi mieć przy sobie kserokopię wszystkich przedkładanych dokumentów w tym paszportu (pierwszej strony) oraz dowodu osobistego. W niektórych wypadkach urzędnik konsularny może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających, dodatkowych materiałów lub rozmowy z wnioskodawcą.  Po odbiór wizy należy się zgłosić z potwierdzeniem dokonania opłaty konsularnej.
 
Wiza turystyczna uprawnia do 30-dniowego pobytu na terytorium Chin. Jednokrotna jest ważna przez 3 miesiące od daty wydania, a dwukrotna 6 miesięcy od daty wydania. W praktyce często okazuje się, że warto aplikować o wizę dwukrotną, gdyż wiza chińska obowiązuje na całym terytorium Chin oprócz Makao i Hongkongu, a wyjazd to tych specjalnych stref jest traktowany jako opuszczenie Chin. 

Wiza do Chin - Cena

 • indywidualna wiza wjazdowa każdego typu - 260 zł 

 • ewentualna dopłata za tryb ekspresowy - 110 zł

 • ewentualna opłata za pośrednictwo jeśli wizę załatwiamy przez pośrednika np. biuro podróży.

Czas wyrabiania wizy do Chin

Czas wydania wizy w trybie zwykłym – 7 dni roboczych chińskiego konsulatu, w trybie ekspresowym – 2 dni robocze chińskiego konsulatu. W praktyce trzeba brać pod uwagę, że zdarzają się dni wolne z powodu chińskich świąt i wówczas oczekiwanie może ulec wydłużeniu. Najlepiej śledzić aktualny biuletyn ambasady, który na bieżąco informuje o przerwach w pracy.

Przedłużenie wizy na terytorium Chin jest dokonywane jest w większych miastach w Biurach Bezpieczeństwa Publicznego i trwa około 5 dni. 
Kara za przebywanie na terytorium Chin bez ważnej wizy wynosi 500 CNY za każdy dzień 
pobytu.

Do Chin bez wizy?

Wyjazd do Hongkongu i Makao na okres do 90 dni jest możliwy bez wizy. 
Bez wizy można przebywać do 24h w strefie tranzytowej na wszystkich międzynarodowych lotniskach w Chinach, lotnisko można opuścić na podstawie zezwolenia uzyskanego przy odprawie paszportowej. Turysta czekający na przesiadkę może bez chińskiej wizy opuścić lotnisko na czas 72h, aby zwiedzić niektóre miasta np. Guangzhou, Shenzhen, Xi’an, Xiamen.  Od 28 grudnia 2017 r. Polacy podróżujący tranzytem mogą przebywać w Pekinie, prowincji Hebei i mieści Tianjin do 144h bez wizy. Podobne zasady obowiązują odnośnie Szanghaju oraz prowincji Zhejinang i Jiangsu. Trzeba jednak posiadać bilet potwierdzający dalszą podróż.

Ostatnia aktualizacja
Komentarze

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone