Wiza do USA

Wizę amerykańską wydaje Sekcja Konsularna Ambasady Amerykańskiej w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie. Amerykańskie wizy dzielą się na:

 • nieimigracyjne – na pobyt czasowy
 • imigracyjne – na pobyt stały

Dokument wizowy ma formę naklejki umieszczanej w paszporcie. Wiza nie daje gwarancji wjazdu do USA. Potwierdza jedynie, że podanie wizowe zostało rozpatrzone pozytywnie, więc można podróżować do punktu granicznego i ubiegać się o pozwolenie na wjazd.

Wnioskowanie o wizę nieimigracyjną odbywa się online przez stronę

Etapy ubiegania się o wizę nieimigracyjną

 1. wybór adekwatnego typu wizy (pełny wykaz kategorii znajduje się na stronie),

 2. uiszczenie opłaty wizowej i zachowanie jej nr w celu umówienia się na rozmowę z konsulem,

 3. wypełnienie online wniosku wizowego DS-160 i wgranie zdjęcia (wykonanego w ostatnich 6 miesiącach), w formie elektronicznej, 

 4. założenie profilu w systemie celem umówienia rozmowy z konsulem, potrzebny będzie do tego nr paszportu, nr opłaty wizowej i 10-cyfrowy nr kodu kreskowego wniosku wizowego DS-160 (wniosek wizowy jest dostępny pod linkiem),

 5. stawienie się na rozmowę z konsulem w umówionym dniu wraz z wydrukiem potwierdzenia daty umówionej rozmowy, wydrukiem strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160, zdjęciem (jeśli nie zostało wgrane w formularzu), ważnym paszportem i poprzednimi paszportami, a także dodatkowymi dokumentami wymaganymi dla naszej kategorii wizy,

 6. przyznaną wizę można odebrać przez kuriera TNT za opłatą 24 zł, lub w punkcie odbioru dokumentów.

Wniosek o wizę musi zostać wypełniony bardzo starannie, gdyż jego edycja jest niemożliwa. Przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie przeczytać specjalną stronę z instrukcjami, a w razie jakichkolwiek wątpliwości można zadzwonić na specjalną infolinię. Zaleca się, aby wnioskować o wizę na co najmniej 3 miesiące przed planowaną podróżą. W czasie rozmowy z konsulem pobierane są odciski palców (niektórzy są zwolnieni z tego obowiązku np. dzieci do lat 14 i osoby powyżej 80 roku życia).

Opłaty za wizę do USA

Bezzwrotna opłata za rozpatrzenie wizy (MRV) jest zależna od kategorii wizy. Musi być wniesiona w walucie lokalnej. Można jej dokonać online za pomocą karty debetowej lub kredytowej systemem PolCard, przelewem internetowym, wpłatą gotówki w banku osoby ubiegającej się o wizę, albo w punktach „Moje Rachunki”. Po jej wniesieniu zostaje wydane potwierdzanie. Standardowa cena za rozpatrzenie wniosku o wizę amerykańską (w celach turystycznych, służbowych, wyjazdu studenckiego, wyjazdu w ramach wymiany) wynosi 160 USD. Przed dokonaniem płatności należy zalogować się do internetowego systemu wyznaczania spotkań i postępować zgodnie z instrukcją.

Ubieganie się o amerykańską wizę imigracyjną

Wizy imigracyjne wydawane są: 

 • dla członków najbliższej rodzin obywateli USA, 
 • dla pracowników,
 • w procedurze loterii imigracyjnej,
 • w kategorii specjalnej (dla wdów i wdowców po obywatelach amerykańskich i pracowników wybranych organizacji międzynarodowych).

W przypadku wiz rodzinnych i pracowniczych, pierwszym krokiem jest złożenie przez sponsora (członka rodziny lub potencjalnego pracodawcę) petycji. Petycja taka po zatwierdzeniu przez Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych jest przesyłana do Krajowego Centrum Wizowego (NVC). NVC przekazuje osobie, która planuje ubiegać się o wizę, dalsze informacje i instrukcje. 

Ostatnia aktualizacja
Komentarze

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone