Przejdź do treści

Wniosek o paszport 2019

Wniosek paszportowy

Wniosek o paszport, wniosek o wydanie paszportu należy wypełniać na druku otrzymanym w miejscu składania paszportu (tylko oryginalny druk). Tak jak większość dokumentów, druków kierowanych do naszych urzędów państwowych należy go wypełnić drukowanymi literami. Oczywiście wprowadzane dane są bardzo ważne i warto, aby nie było żadnych wątpliwości jakie litery zostały wpisane w poszczególne pola. Dodatkowo należy zwrócić uwagę przy składaniu własnoręcznego podpisu, aby mieścił się w narysowanej ramce (nie może również dotykać wyznaczonej linii).

Kilka ważnych kwestii dotyczących wniosku o paszport:

  1. Wniosek o paszport możesz złożyć w jednym z biur paszportowych w Polsce, ale również za granicą w ambasadzie polskiej (też w określonych polskich konsulatach).
  2. Wniosek o paszport składa osoba, która chce otrzymać paszport, opiekun prawny jeśli paszport ma otrzymać osoba ubezwłasnowolniona (osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna w momencie składania wniosku o paszport w urzędzie).
  3. W momencie składania wniosku o paszport jest pobierany odcisk palca przyszłego właściciela paszportu.
  4. Nie drukuj wniosku o paszport z Internetu, musisz go wypełnić na druku dostępnym w każdym biurze paszportowym.
  5. Pracownik biura paszportowego podczas składania wniosku o paszport może podać przybliżoną datę odbioru nowego paszportu. Standardowo jest to 30 dni od złożenia wniosku (w wyjątkowych sytuacjach termin odbioru może zostać wydłużony). 
  6. Zdjęcie do wniosku o paszport musi być nie starsze niż 6 miesięcy.
  7. Paszport możesz odebrać tylko w tym biurze paszportowym (ambasadzie, konsulacie), w którym złożysz wniosek o paszport.
  8. Po złożeniu wniosku paszportowego otrzymasz "Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu" na którym będą podane dane dotyczące wnioskującego o paszport takie jak: nazwisko, imię, PESEL, data urodzenia, data złożenia wniosku, data odbioru nowego paszportu, punkt odbioru, numer sprawy, podpis operatora. Na podstawie numeru sprawy możesz sprawdzić status złożonego wniosku, czyli czy możesz już odebrać nowy paszport. 

Przeczytaj również jak należy wypełnić wniosek paszportowy.

Wniosek o paszport opłata

Przy składaniu wniosku o paszport wymagane jest uiszczenie stosownej opłaty za wydanie nowego paszportu. Sprawdź ile kosztuje paszport.

Jak wygląda wniosek o paszport dla dziecka?

Wniosek o paszport dla dziecka wygląda identycznie jak dla dorosłych. Również wniosek o paszport tymczasowy jest składany na tym samym druku.

Ocena
Średnia: 2.7 (86 głosów)
Aktualizacja danych
Pliki