Wniosek o paszport od 27 marca 2022 na nowych zasadach

wniosek o paszport online

Ustawa o dokumentach paszportowych, podpisana przez Prezydenta 1 lutego 2022 r., wprowadza m.in. możliwość cyfrowego wnioskowania o paszport. Nowe przepisy cześciowo wejdą w życie 27 marca 2022 r. Nie będzie już potrzeby wypełniania papierowego wniosku o paszport, wniosek zostanie wygenerowany przez urzędnika bezpośrednio w nowo utworzonym Rejestrze Dokumentów Paszportowych. Obywatel złoży swój podpis na dedykowanym urządzeniu do pobierania cyfrowego podpisu.

Aktualizacja artykułu dnia 20.05.2022 - Paszporty nadal na starych zasadach

27 marca 2022 roku miały wejść w życie nowe przepisy rewolucjonizujące procedurę wnioskowania o paszport. Plany te jednak zostały odłożone, a termin wejścia w życie ustawy o dokumentach paszportowych z 27 lutego 2022 został przesunięty. Dokładna data wejścia w życie ustawy zostanie podana w komunikacie ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych. Wobec powyższego nadal należy wypełniać papierowe wnioski o paszport dostępne w punktach paszportowych, a w najbliższym czasie nie można liczyć na automatyzację tego procesu. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, jakichkolwiek zmian można spodziewać się najwcześniej dopiero pod koniec 2022 roku. 
- koniec aktualizacji

Aktualizacja artykułu dnia 14.01.2023 - Już działa, obowiązuje nowa procedura w biurach paszportowych. Nie jest już wymagany papierowy wniosek o paszport. Urzędnik sam wypełnia stosowny formularz elektroniczne w trakcie wizyty przy stanowisku paszportowym. Wnioskujący potwierdza swoje dane i podpisuje wniosek przygotowany w ten sposób.

Nowa ustawa o dokumentach paszportowych uchyla poprzednią z 2006 r. Znowelizowane przepisy wprowadzają nowe e-usługi czyli np. możliwość cyfrowego wnioskowania o paszport, możliwość sprawdzenia ważności paszportu oraz możliwość unieważnienia paszportu po jego utracie. Wniosek paszportowy zostanie wygenerowany przez urzędnika na podstawie danych podanych przez obywatela. Następnie osoba składająca wniosek o paszport, złoży podpis cyfrowy za pośrednictwem urządzenia, które umożliwia odwzorowanie ręcznego podpisu. Taki podpis będzie równoważny podpisowi własnoręcznemu. Ponadto w myśl nowych przepisów, rodzice (od 30 września 2022 r.) dostaną możliwość wnioskowania o paszport dla dziecka poniżej 12 roku życia.

Zgodnie z nowelizacją uporządkowane i uproszczone zostaną zasady dokonywania opłat paszportowych. Przy odbiorze paszportu pojawi się opcja potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą odcisku palca. Dotychczas wydane dokumenty zachowują swoją ważność po zmianie przepisów, aż do momentu, gdy upłynie określony w nich termin.

Artykuł z dnia 16.02.2022, aktualizowany 20.05.2022 i 14.01.2023

Paszport dla dziecka - nowe zasady od 27 marca 2022

Ostatnia aktualizacja