Winiety Słowacja - Gdzie kupić winietę na Słowację? [2019]

Na Słowacji od kilku lat funkcjonuje wyłącznie elektroniczny system winiet.  Wykupienie winiety nie jest obowiązkowe, ale warto jej zakup rozważyć. Mapę i wykaz autostrad, do jazdy którymi wymagana jest winieta, można znaleźć na oficjalnej stronie słowackiego zarządcy opłat autostradowych https://www.ndsas.sk.

Gdzie kupić winietę do Słowacji

Zaopatrzenie się w elektroniczną winietę jest bardzo proste. Kupuje się ją w wyznaczonych punktach oznaczonych logiem „eznamka”, urządzeniach samoobsługowych rozlokowanych przy granicy oraz np. przez stronę https://eznamka.sk lub przez aplikację telefoniczną „eznamka”. Wspomniana strona posiada możliwość przełączenia na polską wersję językową, podobnie aplikacja jest dostępna w kilku wersjach językowych. Jeżeli w procesie zakupu podamy adres e-mail, wówczas na niego zostanie przesłana faktura. Nabywca otrzyma także przypomnienie o upływie terminu ważności winiety (trzy dni wcześniej), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez sms.

 

Obecnie na Słowacji są w użyciu trzy typy winiet:

  • winieta roczna - jest ważna od 1 stycznia danego roku kalendarzowego (lub od dnia zakupienia jej przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg w danym roku kalendarzowym) do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego,

  • winieta trzydziestodniowa - jest ważna przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg,

  • winieta dziesięciodniowa - jest ważna przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg.

Koszt zakupu winiet

50 euro zapłacimy za roczną, 14 euro za 30-dniową i 10 euro za 10-dniową.

Kto musi kupić winietę

Obowiązkiem zakupu winiety na wyznaczonych odcinkach dróg objęte są:

  • pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów do 3,5 tony,

  • pojazdy silnikowe kategorii M1 niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej,

  • zespoły pojazdów silnikowych składające się z pojazdu silnikowego kategorii M1, N1, M1G lub N1G niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.

     

Użytkownik pojazdu ma obowiązek zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Ewentualny mandat za brak winiety wynosi dziesięciokrotność ceny winiety rocznej. Obowiązek zakupu winiety jest monitorowany przez systemy kamer oraz specjalne patrole Krajowej Spółki Autostradowej.

Ostatnia aktualizacja
Komentarze

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone