Przejdź do treści

Winiety Słowacja - Gdzie kupić winietę na Słowację? [2019]

Na Słowacji od kilku lat funkcjonuje wyłącznie elektroniczny system winiet.  Wykupienie winiety nie jest obowiązkowe, ale warto jej zakup rozważyć. Mapę i wykaz autostrad, do jazdy którymi wymagana jest winieta, można znaleźć na oficjalnej stronie słowackiego zarządcy opłat autostradowych https://www.ndsas.sk.

Gdzie kupić winietę do Słowacji

Zaopatrzenie się w elektroniczną winietę jest bardzo proste. Kupuje się ją w wyznaczonych punktach oznaczonych logiem „eznamka”, urządzeniach samoobsługowych rozlokowanych przy granicy oraz np. przez stronę https://eznamka.sk lub przez aplikację telefoniczną „eznamka”. Wspomniana strona posiada możliwość przełączenia na polską wersję językową, podobnie aplikacja jest dostępna w kilku wersjach językowych. Jeżeli w procesie zakupu podamy adres e-mail, wówczas na niego zostanie przesłana faktura. Nabywca otrzyma także przypomnienie o upływie terminu ważności winiety (trzy dni wcześniej), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez sms.

 

Obecnie na Słowacji są w użyciu trzy typy winiet:

  • winieta roczna - jest ważna od 1 stycznia danego roku kalendarzowego (lub od dnia zakupienia jej przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg w danym roku kalendarzowym) do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego,

  • winieta trzydziestodniowa - jest ważna przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg,

  • winieta dziesięciodniowa - jest ważna przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg.

Koszt zakupu winiet

50 euro zapłacimy za roczną, 14 euro za 30-dniową i 10 euro za 10-dniową.

Kto musi kupić winietę

Obowiązkiem zakupu winiety na wyznaczonych odcinkach dróg objęte są:

  • pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów do 3,5 tony,

  • pojazdy silnikowe kategorii M1 niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej,

  • zespoły pojazdów silnikowych składające się z pojazdu silnikowego kategorii M1, N1, M1G lub N1G niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.

     

Użytkownik pojazdu ma obowiązek zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Ewentualny mandat za brak winiety wynosi dziesięciokrotność ceny winiety rocznej. Obowiązek zakupu winiety jest monitorowany przez systemy kamer oraz specjalne patrole Krajowej Spółki Autostradowej.

Ostatnia aktualizacja
Ocena
Średnia: 2.7 (32 głosów)
Komentarze

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone