Paszport covidowy od dziś (21 czerwca 2021) w aplikacji mObywatel

Paszport covidowy (a inaczej Unijny Certyfikat Covid)  jest od 21 czerwca 2021 r., obecny w aplikacji mObywatel. Osoby, które chcą z paszportu korzystać z poziomu aplikacji, muszą się do niej najpierw zalogować. Następnie należy wybrać opcję „Dodaj nowy dokument” i z listy wybrać „Unijny Certyfikat Covid”. W dalszej kolejności zostaniemy poproszeni o akceptację regulaminów.

Kwarantanna graniczna

 

Od 30 marca 2021 roku ulegają modyfikacji zasady kwarantanny granicznej.

Osoby przybywające do Polski ze strefy Schengen mają obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku Covid19. Test musi być wykonany nie później niż 48h przed przekroczeniem granicy (PCR lub antygenowy).

Osoby spoza strefy Schengen zostaną skierowane na kwarantannę. Z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego podróżny  przybywa.

Zielony paszport

Cyfrowy „zielony paszport” ma zostać wkrótce wdrożony, żeby ułatwić przemieszczanie się w sytuacji pandemii i zwiększyć liczbę możliwych podróży.  Prawdopodobnie znajdzie również zastosowanie w opiece zdrowotnej. Paszport ten  ma stanowić dowód, że dana osoba jest zaszczepiona na Covid19, jest ozdrowieńcem, albo uzyskała negatywny wynik testu.

Polski paszport w rankingu paszportów 2020

Najsilniejszym paszportem w zestawieniu przygotowanym przez Henley & Partner w 2020 okazał się paszport Japonii. W 2019 roku paszport ten również był na pierwszym miejscu zestawienia (w 2017 był jeszcze na 5 pozycji, a w 2018 wskoczył na pierwsze miejsce i z roku na rok pozostaje na nim). Henley Passport Index to ranking najlepszych paszportów przygotowywany co roku od 2006.

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, zabierz ją na zagraniczne wakacje

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zawsze warto mieć przy sobie na wypadek potrzeby skorzystania z usług służby zdrowia za granicą.Uprawnia ona do uzyskania niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie trwania wyjazdu na terytorium państw należących do UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegi i Szwajcarii (EFTA).